Process Systems Engineering Laboratory

 

 

General Info

Overview

*Visitors

*People

*Links

 

Research

Groups

*Projects

*Publications

*Software

 

Education

Distance educations

Glossary

Design
studio

 

News

News

Seminars

Jobs

 

Search

Internal

  

Distance educations

Специалност Химични инженерство в Университет Асен Златаров-Бургас

магистърски курс

СПИСЪК НА КУРСОВЕТЕ

1. Анализ и оптимален синтез на химико-технологични системи

Курсът изисква регистрация.

2. Съвремени методи на математичното програмиране Допълнителна дисциплина извън програмата

Курсът изисква регистрация.

3. Съвремени програмни средства за симулиране и оптимизация на ХТС Допълнителна дисциплина извън програмата

Курсът изисква регистрация.

4. Език за програмиране - MATLAB   Допълнителна дисциплина извън програмата

Курсът изисква регистрация.

5. Екологичен мениджмънт на пристанищни райони [BG] [EN] Допълнителна дисциплина извън програмата

Курсът изисква регистрация.

6. Съвремени методи в инженерната химия

Курсът изисква регистрация.

7. Преносни процеси

Курсът изисква регистрация.

8. Моделиране и мащабиране на химикo- технологични обекти

Курсът изисква регистрация.

9. Флуидизирани системи техника и технология

Курсът изисква регистрация.

10. Разделяне на системи флуид-флуид

Курсът изисква регистрация.

11. Промишлени химични реактори

Курсът изисква регистрация.

12. Химико-технологично проектиране

Курсът изисква регистрация.

13. Изграждане и експлуатация на информационни системи в химическата промишленост

Курсът изисква регистрация.

14. База данни за физически свойства на вещества в нефтохимичната промишленост

PRODAT-Physical property data system

Курсът изисква регистрация.

15 МАШИНИ И АПАРАТИ В ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

Курсът изисква регистрация.

 

 

По-важните WWW сайтове по проблемите на дистанционното обучение можете да намерите. ТУК

IChE-BAS 2004| Webmaster